Μηχανές αναζήτησης και η καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας – μια σχέση σε διαρκή αναζήτηση ισορροπίας