Ηλεκτρονικά καταστήματα: νομικά ζητήματα και (εξίσου νομική) οργάνωση