Ομιλία, ημερίδα “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”

Ομιλία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου στην ημερίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“, 5 Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο “Η πρόταση Οδηγίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ποινικό τομέα“.

Tags: , ,